Serwer Archiwizacji Obrazów ExPACS

Oprogramowanie do archiwizacja obrazów medycznych - klasy PACS (picture archiving and communication system). ExPacs pozwala na przesłanie z urządzeń obsługujących protokół DICOM obrazów i filmów do centralnej składnicy oraz ich udostępnianie klientom DICOM.

System składa się z oprogramowania oraz dedykowanego sprzętu ( komputera lub klastra pełniącego rolę serwera, zwiększającego niezawodność i dostępność usługi).

Realizowane funkcje

Wspierane standardy

Wsparcie urządzeń DICOM

Oprogramowanie ExPacs charakteryzuje szeroka paleta urządzeń oraz formatów obrazów, które można przesłać i przechować w archiwum. Dzięki temu możliwa jest integracja z urządzeniami różnych producentów.

Wymiana informacji z systemami zewnętrznymi

Archiwizacja obrazów komunikuje się z innymi komponentami obsługi informatycznej placówki medycznej poprzez moduł HL7. Obsługiwane są następujące komponenty:

Zgodność ze standardem IHE

Inicjatywa integrowania rozwiązań informatycznych w służbie zdrowia IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) prowadzona pod patronatem HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) oraz RSNA (Radiological Society of North America) zaowocowała powstanie dokumentu wyznaczającego ramy techniczne integracji.

Oprogramowanie ExPACS integruje sie ze standardem IHE na poziomie DICOM oraz HL7.

Moduł SmartOn

SmartOn to rozszerzenie serwera archiwizacji obrazów o funkcje zapisu archiwum na taśmach. Wykorzystanie bibliotek taśm pozwala przenosić archiwa o rozmiarach dziesiątek terabajtów na wydajne i trwałe nośniki.