Mammo AI


Projekt Mammo AI - krok milowy w wykrywaniu nowotworow piersi
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji


Cele projektu:

  • badania mające na celu utworzenie informatycznej sieci automatycznie wykrywającej zmiany nowotworowe w badaniach mammograficznych

  • kategoryzowanie badań pacjentek pod kątem typu nowotworów, a nawet automatyczne wskazanie konkretnego nowotworu, z którym zmaga się osoba chora


Planowane efekty:

  • zaawansowany moduł do przeglądarki diagnostycznej badań radiologicznych umożliwiający radiologom drugą niezależną opinię screeningową. Sieć AI DP będzie wnioskowała zebrane dane na podstawie bieżących i historycznych badań pacjenta, uwzględniać będzie również historię rodziny pacjentów

  • platforma gdzie pacjenci będą w stanie uzyskać drugą opinię, wydaną przez AI oraz opcjonalnie zweryfikowaną przez lekarza

  • znaczne zmniejszenie (nawet o 90%) ilości bolesnych i nieprzyjemnych biopsji) jakim poddawane są obecnie pacjentki

  • zbudowanie bazy danych, dzięki której diagnostyka raka piersi będzie znacznie dokładniejsza i szybsza, a sama analiza przypadków stanie się znacznie poszerzona


Realizatorzy:

  • Pixel Technology sp. z o.o. (lider projektu),

  • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (partner)


Wartość Projektu: 8 948 200,63 zł


Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój):

7 692 547,32 zł


Okres realizacji: 01.10.2017 - 30.09.2020