Łódź, 23 listopada 2016r.

Niniejszym zamieszczamy zapytania ofertowe na realizację części badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Termin składania ofert: 23 grudnia 2016, godz. 23:59

Załączniki:


 1. Zapytanie ofertowe nr 1/2016 wraz ze wzorem umowy warunkowej z Podwykonawcą
 2. Załączniki do zapytania ofertowego nr 1/2016 wraz ze wzorem umowy warunkowej z Podwykonawcą

Łódź, 19 kwietnia 2016r.

Niniejszym zamieszczamy zapytania ofertowe na realizację części badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Termin składania ofert: 29 maja 2016, godz. 23:59

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/2016 wraz ze wzorem umowy warunkowej z Podwykonawcą
 2. Zapytanie ofertowe nr 2/2016 wraz ze wzorem umowy warunkowej z Podwykonawcą

Łódź, 18 maja 2016r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż Zamawiający dokonał zmiany wzorów formularzy ofertowych, stanowiących:

 • w przypadku zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 19.04.2016 - załącznik nr 2 do przedmiotowego zapytania ofertowego
 • w przypadku zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 19.04.2016 - załącznik nr 2 do przedmiotowego zapytania ofertowego

Pozostałe dane w zapytaniach nie ulegają zmianie.

Poniżej załączono dwa przedmiotowe zapytania ofertowe (wraz z załącznikami), wraz ze zmodyfikowanymi formularzami ofertowymi
:
 1. Zapytanie ofertowe / wykonawca 1 - modyfikacja formularza
 2. Zapytanie ofertowe / wykonawca 2 - modyfikacja formularza

Łódź, 20 maja 2016r.

Niniejszym zamieszczamy 3 zapytania ofertowe dotyczące realizacji części badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Termin składania ofert: 27 maja 2016, godz. 23:59

Załączniki:

 1. Zapytanie nr 3/2016 z dnia 20.05.2016
 2. Zapytanie nr 4/2016 z dnia 20.05.2016
 3. Zapytanie nr 5/2016 z dnia 20.05.2016

Łódź, 21 maja 2016r.

Niniejszym zamieszczamy zapytanie ofertowe dotyczące realizacji części badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Termin składania ofert: 28 maja 2016, godz. 23:59

Załącznik:

 1. Zapytanie nr 6/2016 z dnia 21.05.2016

Łódź, 30 maja 2016r.

Poniżej zamieszczamy wyniki zapytań ofertowych

Załączniki:

 1. Wynik zapytania ofertowego nr 1 z dnia 2016-04-19;
 2. Wynik zapytania ofertowego nr 2 z dnia 2016-04-19;
 3. Wynik zapytania ofertowego nr 6 z dnia 2016-05-21.