Ławnicy - aplikacja wspomagająca wybory ławników kadencji 2016-2019.

Przeznaczona jest dla urzędów miast i gmin, dostosowana do pracy jedno- i wielostanowiskowej.
Wspomaga wybory ławników w zakresie od przyjęcia zgłoszenia kandydata, poprzez procedurę jego weryfikacji i opiniowania, tworzenie kart do głosowania, wspomaganie zliczania głosów i obliczanie wyników głosowania po podsumowanie wyborów w dokumentach z listą osób wybranych do pełnienia funkcji ławnika.
Aplikacja powstała w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, jednak jest dostosowana do różnych sposobów określenia przetwarzania zgłoszenia kandydatów i obsługi głosowania.

Strona produktu:
https://www.lawnicy.pl/