Składy Obwodowych Komisji Wyborczych - aplikacja wspomagająca zarządzanie składami Obwodowych Komisji Wyborczych.

Przeznaczona jest dla urzędów miast i gmin, dostosowana do pracy jedno- i wielostanowiskowej.
Pozwala na obsługę zgłoszeń osób do obwodowych komisji wyborczych ze wspomaganiem danymi gminnego systemu ewidencji ludności, ustalenie składu komisji, ewidencję zmian osobowych, wypłat diet i ryczałtów oraz rozliczenia podatkowe członków obwodowych komisji wyborczych.
Aplikacja powstała w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, jednak jest i może być dalej dostosowywana do specyfiki pracy w różnych warunkach.

Strona produktu:
https://sklady.pixel.com.pl/