System Chazon


Kompleksowe rozwiązanie dla zakładów diagnostyki obrazowej

Chazon to system klasy RIS (Radiologiczny System Informatyczny).

Sercem systemu jest serwer, na który składają się oprogramowanie oraz dedykowany sprzęt (komputer lub klaster komputerów, zwiększający niezawodność i dostępność usługi). Praca systemu opiera się na sieci informatycznej, w której klientami mogą być istniejące komputery - komunikujące się z serwerem przez przeglądarkę internetową. System ściśle współpracuje z serwerem archiwizacji obrazów PACS (picture archiving and communication systems).

Prezentacja systemu


Zainteresowanych prezentacją możliwości systemu ( instalacja w pełni funkcjonalnej wersji demonstracyjnej u klienta ) prosimy o kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Realizowane funkcje

Chazon jest rozwiązaniem dedykowanym dla pracowni Diagnostyki Obrazowej, swoim zakresem obejmuje wszystkie procesy zachodzące w Państwa jednostkach. Dostarczone rozwiązanie wspiera Państwa na następujących etapach:

Rejestracja / umawianie wizyt

 • Umawianie wizyty dla Pacjenta przez telefon, wspieranie kolejnych procesów rejestracji poprzez wywołanie potoku zdarzeń
 • Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem różnych trybów przyjęć Pacjentów, różnych jednostek zlecających badanie
 • Ewidencja skierowań, proponowane rozwiązanie wspiera również skanowanie skierowań i ich automatyczne dołączanie do badania
 • Wspieranie procesu rejestracji ogólnoszpitalnej poprzez wykorzystanie protokołu HL7
 • Odbiór wyników badań, wynik badania załączany jest w formie płyty CD/DVD wraz z kompletem danych o pacjencie

Opisywanie badań

 • Zaawansowane mechanizmy autoryzacji, autentykacji lekarzy
 • Wspieranie opisów badań poprzez wykorzystanie predefiniowanych szablonów
 • Współpraca z przeglądarkami DICOM, automatyczne wywołanie opisu importuje zestaw zdjęć dla danego pacjenta
 • Obsługa Structured Reporting, Państwa opis zapisywany jest w uporządkowany sposób gwarantujący możliwość odczytywania przez inne ośrodki na całym świecie
 • Centralny wydruk badań, gwarantuje ewidencję wykonanych wydruków
 • Szybki dostęp do historii pacjenta, zarówno opisów jak i obrazów

Statystyka / Sprawozdawczość

 • Wspieranie procesu ewidencjonowania zużytych materiałów
 • Wspieranie procesu sprawozdawczości do NFZ (w formie raportu XML)
 • Wspieranie procesu sprawozdawczości do NFZ (poprzez integrację z systemem ogólnoszpitalnym HIS poprzez wykorzystanie HL7)

Raportowanie

 • Chazon to szereg raportów wspierających procesy decyzyjne zachodzące w pracowni, to również raporty informujące o obciążeniu poszczególnych składowych pracowni
 • Dostęp do poszczególnych raportów regulowany jest uprawnieniami w systemie
 • Tworzone raporty dostępne są w postaci XML, XLS, PDF, co pozwala Państwu na elastyczne przetwarzanie danych

Wspieranie procesu kontroli jakości

 • Proces kontrolny dla testu zaczernienia klisz
 • Proces kontrolny dla testowego badania z fantomem
 • Proces kontrolny dla stacji diagnostycznych
 • Proces kontrolny dla drukarek
 • Proces kontrolny dla serwera PACS / RIS
 • Proces kontrolny dla średniego czasu oczekiwania przez pacjenta na wynik
 • Różne schematy funkcjonowania systemu (np. w przypadku nie wykonania wskazanych testów, system blokuje dalszą możliwość opisywania bądź akwizycji badań)
 • Wiele innych, mechanizm definiowania procesów kontrolnych przez użytkownika

Administracja

 • Administracja procesami zachodzącymi w systemie Chazon
 • Administracja usługami realizowanymi przez system Chazon
 • Definiowanie słowników systemu Chazon
 • Konfiguracja uprawnień poszczególnych użytkowników
 • Konfiguracja haseł poszczególnych użytkowników
 • Konfiguracja współpracy z zewnętrznymi serwisami PACS, WorkListy
 • Konfiguracja współpracy z serwerami wydruku
 • Konfiguracja współpracy z robotami służącymi do automatycznego wypalania badań
 • Nadzór nad rejestrem zdarzeń wykonanych w ramach systemu Chazon, każda akcja przeglądania, modyfikacji, wydruku bądź usunięcia danych jest odnotowywana w ramach dostarczonego systemu
 • Monitoring parametrów funkcjonowania systemu

Obsługa specyficznych potrzeb jednostek

Na Państwa życzenie firma Pixel Technology zrealizuje specyficzne potrzeby wymagania wynikające ze sposobu funkcjonowania jednostki.

Łączenie z innymi systemami

System umożliwia kompleksową obsługę szpitala, pozwalając jednocześnie rozszerzyć funkcje oraz zachować dotychczas działające aplikacje. Funkcjonalność tą zapewnia moduł komunikacji z użyciem międzynarodowego standardu wymiany informacji medycznej HL7.